Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Σ.Ο.Ε.Λ.)

logo

Ανακοίνωση 01.09.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την 2η Γενική Συνέλευση του ΤΕΑ ΣΟΕΛ

Τα μέλη καλούνται να ενημερωθούν από το συνημμένο αρχείο .

Διευκρινίζεται οτι μπορεί να δοθεί εξουσιοδότηση σε οποιονδήποτε συνάδελφο - μέλος του ΤΕΑ παρευρεθεί στην Γενική Συνέλευση, χωρίς αριθμητικό περιορισμό των εξουσιοδοτήσεων. Το έντυπο εξουσιοδότησης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: .


Σύντομο Ιστορικό

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών - Ν.Π.Ι.Δ. συστάθηκε με το Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β' 3166 / 03.10.2016.

Το Ταμείο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η έδρα του Ταμείου βρίσκεται στην Αθήνα και η διαχείριση και νομική εκπροσώπησή του πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

Σκοπός

Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση παροχών προς τους Ασφαλισμένους, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας, για τους ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, επαγγελματικού ατυχήματος, ασθενείας και διακοπής της εργασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Οι χορηγούμενες παροχές ορίζονται σε χρήμα και καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ.

Κλάδοι

Σήμερα στο Ταμείο λειτουργεί Κλάδος Σύνταξης, για την παροχή συνταξιοδοτικής συμπληρωματικής προστασίας για την κάλυψη του κινδύνου γήρατος.


Συμμετοχή στο Ταμείο

Για τα μη εγγεγραμμένα μέλη υπάρχει μία σύντομη παρουσίαση με τα πλεονεκτήματα της εγγραφής στο Τ.Ε.Α., εδώ. Για τα μέλη υπάρχει ξεχωριστός ιστότοπος με πληροφορίες και εργαλεία, επιλέγοντας "Είσοδος Μελών".


Γρήγορες Επιλογές

Παρουσίαση

Καταστατικό Ταμείου

Αίτηση Εγγραφής

Επικοινωνία

Σταθερή τηλεφωνική γραμμή για πληροφορίες:

210 38 91 413