Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Σ.Ο.Ε.Λ.)

logo

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την 2η Γενική Συνέλευση του ΤΕΑ ΣΟΕΛ

Τα μέλη καλούνται να ενημερωθούν από το συνημμένο αρχείο .

Διευκρινίζεται οτι μπορεί να δοθεί εξουσιοδότηση σε οποιονδήποτε συνάδελφο - μέλος του ΤΕΑ παρευρεθεί στην Γενική Συνέλευση, χωρίς αριθμητικό περιορισμό των εξουσιοδοτήσεων. Το έντυπο εξουσιοδότησης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: .


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την Γενική Συνέλευση του ΤΕΑ ΣΟΕΛ

Τα μέλη καλούνται να ενημερωθούν από το συνημμένο αρχείο .

Διευκρινίζεται οτι μπορεί να δοθεί εξουσιοδότηση σε οποιονδήποτε συνάδελφο - μέλος του ΤΕΑ παρευρεθεί στην Γενική Συνέλευση, χωρίς αριθμητικό περιορισμό των εξουσιοδοτήσεων. Το έντυπο εξουσιοδότησης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: .


Γρήγορες Επιλογές

Υποδείγματα Παροχών Συντάξεων

Καταστατικό

Επικοινωνία

Σταθερή τηλεφωνική γραμμή για πληροφορίες:

210 38 91 413