Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Σ.Ο.Ε.Λ.)

logo

Τακτικές Εισφορές

Οι μηνιαίες εισφορές συμμετοχής στο Ταμείο ορίζονται ως εξής (με βάση την προϋπηρεσία κατά την ημερομηνία εγγραφής):

Ασφαλιστική Κατηγορία Έτη Παραμονής Μηνιαία Τακτική Εισφορά Ασφαλισμένου Μηνιαία Τακτική Εισφορά Εταιρείας
Α 3 8,27 € 14,11 €
Β 3 12,40 € 21,16 €
Γ 2 16,54 € 28,21 €
Δ έως σύνταξη 22,86 € 38,43 €
Οι παραπάνω εισφορές καταβάλλονται 14 φορές κατ' έτος (12 κάθε μήνα, μισή στο δώρο Πάσχα, μισή στο επίδομα αδείας και μία εισφορά στο δώρο Χριστουγέννων).
Οι τακτικές εισφορές πιστώνονται στον Ατομικό Συνταξιοδοτικό Λογαριασμό Τακτικών Εισφορών των ασφαλισμένων.


Προαιρετικές Εισφορές

Κάθε ασφαλισμένος δικαιούται να καταβάλλει πρόσθετες προαιρετικές εισφορές, δηλώνονται στο Ταμείο εντός του Νοεμβρίου εκάστοτε έτους το πρόσθετο μηνιαίο ποσό καταβολής από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες επιλογής είναι οι εξής:

Ασφαλιστική Κατηγορία Μηνιαία Προαιρετική Εισφορά Ασφαλισμένου
Ε 61,29 €
ΣΤ 306,45 €
Ζ 612,90 €
Η 1225,80 €
Οι προαιρετικές εισφορές πιστώνονται στον Ατομικό Συνταξιοδοτικό Λογαριασμό Προαιρετικών Εισφορών των ασφαλισμένων.


Έκτακτες Προαιρετικές Εισφορές

Kάθε ασφαλισμένος δικαιούται να καταβάλλει εφάπαξ έκτακτη προαιρετική εισφορά, μία φορά το χρόνο.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εισφορές, βρίσκονται στα άρθρα 20 και 21 του Καταστατικού του Ταμείου.
Γρήγορες Επιλογές

Πίνακες Εισφορών

Καταστατικό

Επικοινωνία

Σταθερή τηλεφωνική γραμμή για πληροφορίες:

210 38 91 413