Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Σ.Ο.Ε.Λ.)

logo

Νόμοι σχετικοί με τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Παρακατώ μπορείτε να κατεβάσετε για ανάγνωση τα σημαντικότερα άρθρα που σχετίζονται με τη νομοθεσία και την ορθή λειτουργία των Τ.Ε.Α.

Γρήγορες Επιλογές

Υποδείγματα Παροχών Συντάξεων

Καταστατικό

Επικοινωνία

Σταθερή τηλεφωνική γραμμή για πληροφορίες:

210 38 91 413