Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Σ.Ο.Ε.Λ.)

logo

Μέλη

Στο Ταμείο υπάγονται προαιρετικά ως μέλη αυτού, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. οι εξής:

Υπαγωγή

Για την εγγραφή στο Ταμείο υποβάλλονται στο Ταμείο από κάθε ενδιαφερόμενο:

Όλα τα απαιτούμενα έντυπα, καθώς και η διεύθυνση αποστολής βρίσκονται στη δεξιά στήλη.

Δικαιώματα Ασφαλισμένων

Υποχρεώσεις Ταμείου


Περισσότερες σχετικές πληροφορίες, βρίσκονται στα άρθρα 3 έως και 7 του Καταστατικού του Ταμείου.
Γρήγορες Επιλογές

Αίτηση-Δελτίο Απογραφής

Καταστατικό

Διεύθυνση Αποστολής

Μομφεράτου 148

11475 - Αθήνα

Ελλάδα

Υπόψιν Κυρίας Παγκράτη