Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Σ.Ο.Ε.Λ.)

logo

Προϋποθέσεις Θεμελίωσης Δικαιώματος Συνταξιοδότησης

Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη από το Ταμείο, εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Παροχή Μηνιαίας Σύνταξης

Σύντομες Πληροφορίες:

Λοιπές Παροχές

Πέραν της βασικής παροχής (μηνιαία σύνταξη), η συμμετοχή στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης προσφέρει χρηματικές παροχές για τις περιπτώσεις αναπηρίας ή θανάτου εν ενεργεία ασφαλισμένων.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές, βρίσκονται στα άρθρα 25 έως και 31 του Καταστατικού του Ταμείου.
Γρήγορες Επιλογές

Υποδείγματα Παροχών Συντάξεων

Καταστατικό

Επικοινωνία

Σταθερή τηλεφωνική γραμμή για πληροφορίες:

210 38 91 413